Åstrand R, Rolstad S, Wallin A. Cognitive Impairment Questionnaire (CIMP-QUEST): reported topographic symptoms in MCI and dementia. Acta Neurol Scand. 2010: 121: 384-391.

Åstrand R. Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symtomenkät. Ett validerat instrument för heteroanamnes och symtomanalys vid demensutredning. Nordisk geriatrik / i vården. 2010: Vol 1: nr 4: 34-37.

Åstrand R. Neurokognitiv Symtomenkät; Hjärnregionalt orienterad och grafiskt vägledande presentation av rapporterade symtom vid diagnostik av demenssjukdom. Svensk geriatrik. 2015: nr 2: 22-26.