Välkommen till portalen för Symtomenkäten

På denna webbplats kan du genomföra en Symtomenkät, omvandla resultatet till en sammanställning och skapa en Pdf-fil för arkivering och/eller utskrift av denna. Exemplen i listan nedan är framtagna av Ragnar Åstrand och visar representativa/autentiska sammanställningar av Neurokognitiv Symtomenkät vid olika demenssjukdomar.
Skapad Namn Personnummer Assisterande Signerad av Signerat datum
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, prodromal - Amnestisk MCI Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, mild demens - Tidig debut Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, mild-medelsvår demens - Sen debut Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Posterior kortikal atrofi - PCA Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Vaskulär demens - VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Frontaltemporal demens, beteendevariant - FTDbv Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Semantisk demens - SD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Primär progressiv icke-flytande afasi - PNFA Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Lewybodydemens - DLB Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Parkinsons sjukdom med demens - PDD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, prodromal - Amnestisk MCI Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, prodromal - Amnestisk MCI Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, prodromal - Amnestisk MCI Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Semantisk demens - SD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Vaskulär demens - VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Vaskulär demens - VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, mild-medelsvår demens - Sen debut Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, mild-medelsvår demens - Sen debut Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, mild-medelsvår demens - Sen debut Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, mild demens - Tidig debut Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom, mild-medelsvår demens - Sen debut Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa
2014-08-08 Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD Ragnar Åstrand 2014-08-08 Visa