Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada - AD + VaD

NEUROKOGNITIV

SYMTOMENKÄT

Neurokognitiv Symtomenkät©
CIMP-QUEST™
©Ragnar Åstrand

Regional Dysfunktionsprofil

Frontal

F1 Initiativ
F2 Planering
F3 Omdöme
F4 Insikt
F5 Emotionell Variation
F6 Språkvariation
F7 Humor
F8 Logik
F9 Beteende
F10 Aptitkontroll

∑: 15 P

Parietal / Temporal

PT1 Praktisk förmåga
PT2 Konstruktion
PT3 Rumsorientering
PT4 Formsinne
PT5 Kroppsuppfattning
PT6 Räkneförmåga
PT7 Skrivförmåga
PT8 Språkförståelse
PT9 Igenkänningsförmåga
PT10 Benämningsförmåga

∑: 15 P

Subkortikal

SK1 Tanketempo
SK2 Reaktionsförmåga
SK3 Rörelsetempo
SK4 Muskeltonus
SK5 Gångmönster
SK6 Balans
SK7 Finmotorik
SK8 Mimik
SK9 Taltydlighet
SK10 Blåskontroll

∑: 10 P

Minne

M1 Närminne 1
M2 Närminne 2
M3 Planeringsminne 1
M4 Planeringsminne 2
M5 Fjärrminne
M6 Tidsuppfattning 1
M7 Tidsuppfattning 2

∑: 11 P
Röd Ja, uttalat / ofta = 2p
Orange Ja, något / ibland = 1p
Grön Nej = 0p
Ofärgad Vet inte / kan inte bedömma = 0p

Associerade Symtom

AS1 Stresskänslighet
AS2 Depression
AS3 Ångest
AS4 Sömnstörning
AS5 Emotionell Instabilitet
AS6 Aggressivitet
AS7 Vanföreställningar
AS8 Hallucinationer
AS9 Förvirringsepisoder
AS10 Frånvaroattacker

∑: 14 P
Uppgiftlämnares kommentar:

Äldre kvinna med tilltagande symtom stegvis sedan 3-5 år tillbaka. Bor i ensam i lägenhet med en katt. Har regelbunden tät kontakt med dottern Gunilla. Saknar insikt i sin kognitivasvikt och visat tydliga humörsvängningar och misstänksamhet även mot närstående. Hallucinationer medför risker i vardagen och hon är ett lätt offer ute på samhället. Har nu hemtjänst x 3, samt ska prova dagverksamhet på Solgläntan. Misstänkt Alzheimer med cerebrovaskulärskada.

Varierar symtomen från dag till dag (fluktuation)?
- Ja, ibland
Vilket symtom av dem som markerats i enkäten var det som först observerades?
- Förändrat beteeende, säger en sak och gör en annan
Vilket symtom av dem som markerats i enkäten är det som nu märks tydligast?
- Hallucinnationer "gänget bosatt ovanför"
Vilket symtom av dem som markerats i enkäten verkar P uppleva som särskilt svårt?
- Misstänksamhet.
Speciell händelse som kan sättas i samband med symtomen eller känd tidpunkt då symtomen började visa sig?
- Nej
Några av de markerade symtomen som lett till påfrestningar för anhöriga?
- Ja
Håller P med om att de symtom som angivits i enkäten stämmer?
- Svårt att diskutera detta med patienten